Tramvaje, které nechám projet – kresba dvacátá první

Věra Vtípilová - Tramvaje, které nechám projet - 2020 - kresba na papíru