Bio

Narodila jsem se v roce 1984 v Brně a od 15 let jsem byla vzdělávána v uměleckém školství. Vysokou uměleckou školu jsem úspěšně zakončila v roce 2011 a od té doby jsem se vše, co jsem se na uměleckých školách naučila, snažila zapomenout.

V době, kdy se mi narodily děti a život začal být velmi reálný, jsem existenci umění začala vnímat znovu a jinak. Jako rodič jsem se stala citlivější k sociálním tématům a ve chvílích, kdy sama na sebe úspěšně aplikuji terapeutické účinky umění, přemýšlím, jakým způsobem tuto hojivou schopnost poskytnout jinde ve společnosti.

V mojí tvorbě se aktivity rozbíhají dvěma směry. První je založen na interakci s divákem, kdy během workshopu, happeningu či jiné umělecké akce já i publikum hledáme odpovědi na položené otázky. Během akce se snažím věci pojmenovávat, abychom měli možnost všichni dohromady i každý zvlášť na chvíli poodstoupit a svůj život pouze pozorovat.

Druhý směr je činnost taková, kdy se nechávám vést určitou výtvarnou disciplínou, pod jejímiž pravidly tvořím. I v případě, že výsledkem je klasický závěsný obraz, zaměřuji se více na samotný proces tvorby a to, kdy a za jakých okolností dílo vzniká. S vědomím toho, jak léčivý efekt má soutředěná pozornost, to akcentuji i při své lektorské činnosti, kdy se snažím odpoutat se od naší fascinace výsledkem a spíše aplikovat jednoduché pravidlo, že cesta je cíl.

Témata, která rámují moji tvorbu, jsou založena na zkoumání přirozených procesů v životě člověka; na to, co se děje, když přirozené procesy v našich životech chybí, jak důležitý je pro současného člověka rituál, žití v přítomnném okamžiku, sdílený veřejný prostor a další.